Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2017

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det tredje kvartalet 2017, kan också följas via webbsändning eller telefon.

Delårsrapporten publiceras den 31 oktober 2017, omkring kl 8.00, och följs av en presskonferens kl 10.00. Presskonferensen äger rum i Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Vid presskonferensen kommer vd och koncernchef Ulf Larsson och finans- och ekonomidirektör Toby Lawton att presentera och svara på frågor om rapporten.

Presskonferens:
Datum: 31 oktober 2017
Tid: Klockan 10.00
Plats: Kreugersalen. Tändstickspalatset. Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5052 0337
Storbritannien: +44 (0) 20 7162 9960
USA:
+1 646 851 2094

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 962913

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 060 19 34 98
Nils Lindholm, Chef Investor Relations, + 46 70 585 41 05

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.