Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2017

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2017, kan följas via webbsändning eller telefon.

Delårsrapporten publiceras den 21 juli 2017, omkring kl 8.00, och följs av en presskonferens kl 10.00.

Vid presskonferensen kommer vd och koncernchef Ulf Larsson och finans- och ekonomidirektör Toby Lawton att presentera och svara på frågor om rapporten.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon, ring +44 (0) 20 7162 9960, eller +1 646 851 2094,
eller +46 (0) 8 5052 0337. Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 962387.

   
För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 060 19 34 98
Nils Lindholm, Chef Investor Realtions, + 46 70 585 41 05

  
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.