Fördelning av anskaffningskostnad för SCA-aktier med anledning av utdelning av aktier i Essity Aktiebolag

  • Pressmeddelande

Skatteverket har beslutat att av anskaffningskostnaden för aktier i SCA AB, serie A, bör 21 procent hänföras till dessa aktier och 79 procent till erhållna aktier i Essity AB, serie A. Av anskaffningskostnaden för aktier i SCA AB, serie B, bör 20 procent hänföras till dessa aktier och 80 procent till erhållna aktier i Essity AB, serie B.

Se bifogade Skatteverkets Allmänna råd, SKV A 2017:12

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Nils Lindholm, Chef Investor Relations, + 46 70 585 41 05

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.