Valberedningens förslag till styrelse inför SCAs årsstämma 2016

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Valberedningen i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA föreslår omval av styrelseledamöterna Pär Boman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Julian Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson. Leif Johansson har avböjt omval. Som nya styrelseledamöter föreslår valberedningen Ewa Björling, Maija-Liisa Friman och Johan Malmquist. Valberedningen föreslår vidare att Pär Boman omväljs till ordförande i styrelsen. Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på SCAs hemsida. 

Ewa Björling är medicine doktor och docent från Karolinska Institutet. Ewa Björling var handelsminister 2007-2014 samt nordisk samarbetsminister 2010-2014. Hon är styrelseledamot i Biogaia AB och Mobilaris AB samt har tidigare varit styrelseledamot i bl.a. Försäkringskassan och SIDA.

Maija-Liisa Friman är civilingenjör och var koncernchef för Aspocomp Group Plc mellan 2004-2007 och innan dess bl.a. verkställande direktör för Vattenfall Oy och Gyproc Oy. Maija-Liisa Friman är vice styrelseordförande för Neste Corporation och styrelseledamot i Finnair, LKAB samt Boardman Oy. Hon har tidigare varit styrelseledamot i TeliaSonera, Rautarukki, Metso, Ekokem och Talvivaara Mining Company Plc.

Johan Malmquist är civilekonom och var under tiden 1997-2015 verkställande direktör och koncernchef för Getinge. Johan Malmquist är styrelseledamot i Elekta AB (publ), Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna, Medvisor AB och Stiftelsen Chalmers tekniska högskola. Han har tidigare varit styrelseledamot i Getinge AB och Capio AB.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till SCAs årsstämma.

Valberedningen består av Helena Stjernholm, AB Industrivärden, Yngve Slyngstad, Norges Bank Investment Management, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., Hans Sterte, Skandia, och Pär Boman, styrelseordförande i SCA. Helena Stjernholm är valberedningens ordförande.

SCAs årsstämma kommer att hållas torsdagen den 14 april 2016 kl 15.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm.

Notera: Informationen är sådan som Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Lämnades för offentliggörande den 16 februari 2016 klockan 08:15.

För ytterligare information, kontakta:
Helena Stjernholm, Ordförande för SCAs valberedning, 46 8 666 64 00