SCAs förvärv av Wausau Paper Corp. slutfört

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs förvärv av Wausau Paper, en ledande nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare har slutförts för en total kontant köpeskilling om 513 MUSD.  SCA kommer att konsolidera Wausau Paper från och med den 21 januari, 2016.

– SCA är, med det globala varumärket Tork®, världens största leverantör av mjukpapper för storförbrukare. Förvärvet passar oss strategiskt mycket väl och stärker vår närvaro i Nordamerika. Förvärvet kommer att generera fördelar för SCA och för våra kunder, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, SCA.

Transaktionen utökar SCAs närvaro och produktionskapacitet i Nordamerika, och de sammanslagna verksamheterna kommer att erbjuda kunderna ett omfattande produktutbud. Förvärvet förväntas generera årliga synergier om cirka 40 MUSD, med full effekt tre år efter att transaktionen har slutförts. Synergierna förväntas inom inköp, produktion, logistik, minskad import, ökade volymer av premiumprodukter, samt lägre försäljnings- och administrationskostnader. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 50 MUSD.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 januari 2016, klockan 15:30.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30