SCAs årsstämma 2016

  • Pressmeddelande

Dagens årsstämma i SCA ägde rum i Aula Magna i Stockholm.

Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 5,75 (5,25) per aktie för räkenskapsåret 2015. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 18 april 2016. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske torsdagen den 21 april 2016.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktörer beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelseledamöterna Pär Boman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Bert Nordberg, Louise Julian Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Ewa Björling, Maija-Liisa Friman och Johan Malmquist nyvaldes. Leif Johansson, som avböjt omval, avtackades. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Registrerade revisionsbolaget EY AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2017.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.

Talet som vd och koncernchef Magnus Groth höll vid årsstämman finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.sca.com.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, Presschef, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30