SCA integrerar verksamheten i Mellanöstern, Indien och Afrika in i Consumer Goods

  • Pressmeddelande

SCA integrerar sin affärsenhet MEIA (Mellanöstern, Indien, Afrika) med affärsenheten Consumer Goods för att ytterligare dra nytta av skalfördelar och kunskap samt för att öka effektiviteten. Sammanslagningen av dessa affärsenheter möjliggör synergier och kunskapsöverföring inom konsumentverksamheten.

- Integrationen stärker vår konkurrenskraft i regionen och ger goda förutsättningar för lönsam tillväxt, säger Magnus Groth, vd och koncernchef i SCA.

- Vi avser att implementera relevanta delar av vårt framgångsrika europeiska Go-To-Market Program i MEIA och dra nytta av innovationer på en större marknad, säger Volker Zöller, chef affärsenheten SCA Consumer Goods.

Integrationen gäller per den 1 november 2016.

Affärsenheten MEIA omfattar idag personliga hygienprodukter och mjukpapper i regionen Mellanöstern, Indien och Afrika. Affärsenheten svarade för 2 procent av koncernens nettoomsättning under första kvartalet 2016. Affärsenheten Consumer Goods, som erbjuder konsumentprodukter i Europa, svarade för 30 procent under samma period. 

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30