SCA avvecklar hygienverksamheten i Indien

  • Pressmeddelande

SCA har beslutat att avveckla hygienverksamheten i Indien. Efter fyra år på den indiska marknaden är vår bedömning att lönsamhet inte kan uppnås inom rimlig tid. SCA prioriterar tillväxt på utvalda tillväxtmarknader som Kina, Sydostasien, Latinamerika, Östeuropa och Ryssland, där bolaget redan har starka marknadspositioner. Tillväxtmarknaderna svarade för 32 procent av SCAs omsättning under 2015.

De totala kostnaderna för avvecklingen förväntas uppgå till cirka 350 MSEK och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i det fjärde kvartalet 2016. Av kostnaderna förväntas cirka 50 MSEK vara kassaflödespåverkande.

Hygienverksamheten i Indien hade en nettoomsättning på cirka 110 MSEK under 2015, varav majoriteten var relaterad till barnblöjor. 

Hygienverksamheten i Indien kommer att avvecklas under det första kvartalet 2017.

För ytterligare information, kontakta:
 Linda Nyberg, Vice President Media Relations, 08 - 788 51 58
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, 08 - 788 51 30