Årsredovisning för AB SCA Finans offentliggjord

  • Regulatoriskt pressmeddelande

AB SCA Finans årsredovisning för 2015 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.sca.com under Investerare/Kreditmarknad.

AB SCA Finans (publ) är ett helägt dotterbolag inom SCA-koncernen och ansvarar för upplåning, likviditet, valuta- och räntehantering samt utgör internbank för koncernbolagen.

Notera:
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016, klockan 17:45 CET.


För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55
hjohlkhk

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2015 var cirka 115 miljarder kronor (12,3 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.