Ytterligare oberoende granskare utsedd

  • Pressmeddelande

Med hänvisning till tidigare pressmeddelande, 19 januari, 2015, angående ytterligare oberoende granskning.

Efter diskussioner med Industrivärden och institutionella ägare* har SCA utsett Svante Forsberg, auktoriserad revisor, Deloitte och Johan Munck, fd. Justitieråd, till ytterligare granskare avseende nyttjandet av SCAs affärsflyg. Granskningen skall även omfatta jakt och kan även innefatta annat ämne om allvarliga brister upptäcks under utredningen.

*Första AP-fonden, Skandia, AMF, Fjärde AP-fonden och Swedbank Robur

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55