SCA:s VD kommenterar styrelsens beslut om kompletterande oberoende granskning

  • Pressmeddelande

”Det är bra att detta beslut har träffats i samråd med stora ägare. SCA strävar efter att vårt agerande ska vara i linje med de förväntningar och krav som ägare, kunder, konsumenter och våra medarbetare har på ett bolag som SCA. Om vi inte uppfattas agera i enlighet med detta, så måste vi lyssna, vara öppna för och beredda att förändra oss.” säger Jan Johansson, VD och Koncernchef för SCA.

”SCA är ett stort globalt hygien- och skogsindustriföretag. Våra framgångar bygger bland annat på att vi har en kultur av innovation och förmåga att förstå omvärlden och våra konsumenters behov. Jag tar intryck av den debatt som varit och av de åsikter som har framförts.”

”Jag vill ännu en gång säga att jag förstår om våra resor med affärsflyg kan leda till frågor. Jag förstår också om det leder till reaktioner. Redan i dagsläget ser vi över hur vi reser. Vi ser även över fördelningen mellan affärs- och reguljärflyg och har redan en annan fördelning idag än för några år sedan. SCA har genomgått stora förändringar och de rutiner för flyg som gäller när man är inne i en intensiv affärsfas kanske inte är de som gäller i ett senare skede. Det tar vi till oss och vi har också, som vi tidigare meddelat, en ny policy. Denna innebär att respektive och medföljande inte kan medfölja affärsflyget, samt att affärsflyg inte får användas vid representation”, avslutar Jan Johansson.

Kommentar på tidigare utskickad release om att SCAs styrelse har idag, efter samråd med företrädare för institutionella aktieägare och Industrivärden, beslutat att en ytterligare oberoende granskning avseende nyttjandet av SCAs affärsflyg ska inledas.

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55