SCAs årsstämma 2015

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Dagens årsstämma i SCA ägde rum i Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 5:25 (4:75) per aktie för räkenskapsåret 2014. Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 17 april 2015. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske onsdagen den 22 april 2015.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Leif Johansson, Bert Nordberg, Anders Nyrén, Louise Julian Svanberg, och Barbara M. Thoralfsson omvaldes. Annemarie Gardshol och Magnus Groth nyvaldes. Pär Boman valdes till ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2016.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.

Talet som vd och koncernchefen Magnus Groth höll vid årsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.sca.com

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, Presschef, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30