SCA utser ny HR-direktör

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har utsett Anna Sävinger-Åslund till ny HR-direktör (Senior Vice President, Group Function Human Resources) för koncernen.

Anna Sävinger-Åslund är idag Vice President Human Resources för SCAs affärsenhet för inkontinensprodukter i Europa. Hon har arbetat i bolaget sedan 2001 som personalchef för ett flertal funktioner inom såväl strategiska som operativa verksamheter, både i Sverige och utomlands. Hon har tidigare arbetat med personalfrågor i Astra Zeneca.

Anna Sävinger-Åslund kommer att ingå i koncernledningen och där rapportera till koncernchef och vd Magnus Groth. Hon tillträder sin tjänst 1 november 2015.

- Anna Sävinger-Åslund har såväl extern som intern erfarenhet från HR området och har genom åren varit med och bidragit till utvecklingen av bolagets nuvarande HR-strategier och processer. Hon känner organisationen väl och har en bred och gedigen affärskunskap om SCAs hygienverksamhet, säger Magnus Groth, koncernchef och vd, SCA.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober, 2015, klockan 07:30.

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager, 08 - 788 51 55