SCA kommenterar uppgifter i svensk media om samägda bolaget Productos Familia S.A.

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Konkurrensmyndigheten i Colombia utför antitrustutredning där bolaget Productos Familia S.A. ingår. Bolaget är noterat på börsen i Colombia. SCA äger 50 procent av Productos Familia S.A.

”Fri och ostörd konkurrens är en viktig grundpelare i varje samhälle och för varje affärsverksamhet. Vi tar mycket allvarligt på de fall där vår verksamhet ifrågasätts. SCA har i denna del ett omfattande löpande program för utbildning av medarbetare och för efterlevnad av konkurrensregler”, säger Kersti Strandqvist, Hållbarhetschef, SCA.

SCA bedriver verksamhet i över hundra länder och har i många fall ledande marknadspositioner. Det är naturligt att SCA i likhet med andra större internationella företag i olika sammanhang och av olika anledningar granskas av bland andra olika konkurrensmyndigheter.

För närvarande pågår konkurrensmyndigheters granskning av det samägda bolaget Familias verksamhet i Colombia, Ecuador och Peru samt av SCAs helägda verksamhet i Chile, Spanien, Polen och Ungern. I samtliga fall samarbetar SCA och/eller samägda bolag med myndigheterna och tillhandahåller all efterfrågad information. SCA bedömer att de pågående utredningarna inte kan få materiell finansiell effekt.

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55