SCA förvärvar Wausau Paper Corp., en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, för 513 MUSD kontant

  • Regulatoriskt pressmeddelande

-       Kompletterande utbud för kunder av utökade professionella hygienlösningar

-       Verksamheterna kommer gynnas av kombinerad innovation, försäljning och logistik

-       SCAs portfölj inom högkvalitativt mjukpapper för storförbrukare stärks samtidigt som den nordamerikanska marknadsnärvaron och produktionskapaciteteten ökar

-       Affären förväntas ge årliga synergier om cirka 40 MUSD

Stockholm, Sverige och Mosinee, Wisconsin, USA, 13 oktober 2015--SCA (NASDAQ OMX Stockholm: SCA), ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, samt Wausau Paper Corp. (“Wausau Paper”) (NYSE: WPP), en nordamerikansk tillverkare av mjukpapper för storförbrukare, meddelade i dag att SCA förvärvar Wausau Paper för 10,25 USD per aktie eller en total köpeskilling om 513 MUSD (cirka 4,2 miljarder SEK) kontant. Båda bolagens styrelser har enhälligt godkänt ett slutligt avtal om sammangående. Fusionsvederlaget utgör en premie på 40,6 procent på Wausau Papers stängningskurs den 12 oktober 2015, och en premie på 11,3 procent på Wausau Papers 52 veckors volymviktade genomsnittspris. SCA har finansiering tillgänglig.

Wausau Paper är en av de största tillverkarna av mjukpapper för storförbrukare på den nordamerikanska marknaden. Bolaget som har cirka 900 anställda tillverkar och marknadsför mjukpapper för storförbrukare samt tvål och dispensrar genom sina varumärken Artisan™, DublNature®, DublSoft® och EcoSoft®. Wausau Papers avancerade mjukpappersteknik med flexibilitet i tillverkningen möjliggör för bolaget att tillverka mjukpapper uteslutande från returpapper, vilket ytterligare kommer att bidra till SCAs arbete för att skapa miljövänliga produkter och stärka hållbarhetsarbetet. De sammanslagna verksamheterna kommer att ge kunderna tillgång till ett omfattande utbud av produkter för restaurang- och catering, högkvalitativt mjukpapper samt produkter för toalettutrymmen. När transaktionen är slutförd kommer SCA att fortsätta följa Wausau Papers befintliga kundavtal och program.

 – SCA är, med det globala varumärket Tork®, världens största leverantör av mjukpapper för storförbrukare. Förvärvet av Wausau Paper passar oss strategiskt mycket väl och stärker vår närvaro i Nordamerika. Wausau Papers produktportfölj kompletterar SCAs erbjudande i Nordamerika och ger oss tillgång till högkvalitativt mjukpapper i regionen. Vi förväntar oss att förvärvet ska generera fördelar för SCA och för våra kunder, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, SCA.

– Vår styrelse har genomfört en grundlig process för att utforska samtliga alternativ för Wausau Paper, och har kommit fram till att SCAs bud skapar ett betydande värde och är i bolagets och aktieägarnas bästa intresse. Den här transaktionen är ett bevis för det starka och fokuserade bolag som våra kompetenta medarbetare har arbetat för att skapa. Våra kunder kommer att gynnas av det utökade utbudet av produkter och tjänster från ett bolag som delar liknande värderingar i fråga om kundservice och hållbarhet, säger Michael C. Burandt, vd och koncernchef, Wausau Paper.

Wausau Papers redovisade omsättning för första halvåret 2015 uppgick till 175 MUSD (1,5 miljarder SEK), EBITDA på 32 MUSD (268 MSEK), samt ett rörelseresultat på 11 MUSD (94 MSEK). Wausau Papers redovisade omsättning för 2014 uppgick till 352 MUSD (2,4 miljarder SEK), EBITDA på 38 MUSD (263 MSEK), samt ett rörelseresultat på -3 MUSD (-19 MSEK). Omsättning pro forma för SCA för helåret 2014 skulle ha ökat från 104,1 miljarder SEK till 106,5 miljarder SEK. Rörelseresultat pro forma för helåret 2014, exklusive jämförelsestörande poster, skulle ha legat på en liknande nivå och hade uppgått till cirka 11,8 miljarder SEK.

– Det här förvärvet kommer att gynna kunderna genom att ge tillgång till den förbättrade försäljning, service, innovation och logistik som den sammanslagna verksamheten kan erbjuda. Det kommer att utöka SCAs erbjudande av högkvalitativt mjukpapper och produkter för toalettutrymmen och ge Wausau Papers kunder möjlighet att köpa SCAs branschledande restaurang- och cateringerbjudande – i korthet, vi erbjuder kunderna en ”one-stop shop” för deras samtliga behov av professionella hygienlösningar. Vidare ser vi fram emot att välkomna Wausau Papers medarbetare till SCA-familjen, säger Don Lewis, President, SCA Americas.

Förvärvet förväntas generera årliga synergier om cirka 40 MUSD, med full effekt tre år efter att transaktionen slutförts. Synergierna förväntas inom inköp, produktion, logistik, minskad import, ökade volymer av premiumprodukter, samt lägre försäljnings- och administrationskostnader. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 50 MUSD.

Transaktionen är villkorad av godkännande från Wausau Papers aktieägare och myndigheter. Styrelsen i Wausau kommer att rekommendera bolagets aktieägare att rösta för transaktionen. Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2016.

BofA Merrill Lynch är finansiell rådgivare till SCA, och Morgan, Lewis & Bockius LLP är SCAs juridiska rådgivare. Evercore Group LLC är finansiell rådgivare till Wausau Paper, och Shearman & Sterling LLP är Wausaus juridiska rådgivare.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2015, 08:00 CET. Den engelska versionen av detta pressmeddelande innehåller vissa disclaimers med anledning av amerikanska regler. Dessa disclaimers kan vara relevanta för nuvarande eller framtida investerare i Wausau Paper.

Kontakt:
För SCA:
Presskontakt för SCA Group
Linda Nyberg, VP Media Relations
+46 8 788 51 58
Presskontakt för SCA i Nordamerika
Liz Cohen,
+1-212-445-8044
Kelly Clausen,
+1-212-445-8368
SCA Investor Relations:
Johan Karlsson, VP Investor Relations
+46 8 788 51 30
För Wausau Paper:
Presskontakt:
Sard Verbinnen & Co.
Jim Barron
Meghan Gavigan
Brandon Messina
+1-212-687-8080
Investerare:
Perry Grueber, Director Investor Relations
+1 715 692 2056