Beslut om granskning

  • Pressmeddelande

SCAs styrelse har idag, efter samråd med företrädare för institutionella aktieägare* och Industrivärden, beslutat att en ytterligare oberoende granskning avseende nyttjandet av SCAs affärsflyg ska inledas.

Närmare information om denna oberoende granskning kommer att finnas inom kort, när granskare utsetts.

Granskningen kommer att ske parallellt med att PWC fullföljer sitt uppdrag.

*Första AP-fonden, Skandia, AMF, Fjärde AP-fonden, Robur

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55