SCA:s styrelse har beslutat att genomföra en extra granskning av affärsflyget genom av aktieägarna utsedda revisorer

  • Pressmeddelande

-       Detta är en naturlig åtgärd givet det läge som uppstått genom medias granskning och de frågor detta skapat hos aktieägare och andra intressenter, säger Sverker Martin-Löf, styrelseordförande SCA.

SCAs styrelse har också, i linje med vad VD Jan Johansson uttalat tidigare, genomfört en översyn och reviderat företags policy vad gäller nyttjande av affärsflyg. Den nya policyn innebär att respektive och medföljande ej kan medfölja affärsflyget samt att affärsflyg ej får användas vid representation.

Klimatkompensation för affärsflyg kommer att beskrivas i nästa års hållbarhetsredovisning.

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55