SCAs ordförande lämnar sitt styrelseuppdrag 2016

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs ordförande Sverker Martin-Löf har informerat bolagets huvudägare, att han inte står till förfogande för omval vid årsstämmorna våren 2016 i de börsbolag där han idag har styrelseuppdrag.

Stockholm den 16 december 2014

SCA (publ)

För ytterligare information kontakta:

Mikael Schmidt , Chefsjurist, tel. +46 8 788 51 59

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december, klockan 18:40, 2014

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55