SCA och affärsflyg

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Under förmiddagen har SCA tagit initiativ till information per telefon med svenska, institutionella ägare under VD Jan Johanssons ledning för att ge möjlighet att svara på frågor. SCA vidareutvecklade den information och de svar som igår gavs till media bland annat utifrån Svenska Dagbladets uppgifter om fyra speciella resor. SCA svarade igår att ”dessa resor har kontrollerats och även de faller inom ramen för den policy SCA har”. Det har varit tjänsteresor.

På mötet idag beskrevs:

-  Den resa till Verona som gjordes i april 2012 handlade om en slutförhandling

-  Resan till Dubai, november 2012, handlade om möte med en australiensisk part, där Dubai är en lämplig destination på halva vägen för båda parter

-  Resan i oktober 2011 till Nice handlade om en större konferens där VD var talare

-  Resan till Barcelona i november 2008 var en inbjudan från en av SCAs globalt största kunder. VD befann sig i München på ledningskonferens. Planet flögs till Stockholm med representanter från SCAs ledning efter konferensen. Planet flögs sedan tillbaka till München, då med vd:s fru i planet.  De åkte gemensamt från München till Barcelona och hem.

VD Jan Johansson sa också på ägarmötet att det i SCAs hållbarhetsredovisning från nästa år kommer att finnas uppgifter om affärsflyget, dess klimatpåverkan och kompensationen för detta.

Den information Jan Johansson berörde finns på följande länk:
http://www.sca.com/sv/Press/Pressmeddelanden/Arkiv/2014/VD-Jan-Johansson-om-SCA-och-affarsflyget/

  
För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations manager, +46 8 788 51 55
   

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo och Vinda. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 44 000 medarbetare. Omsättningen 2013 var cirka 93 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.