SCAs årsstämma 2013

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Dagens årstämma i SCA ägde rum i Waterfront Congress Centre i Stockholm.

Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 4:50 (4:20) per aktie för räkenskapsåret 2012. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 15 april 2013. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske torsdagen den 18 april 2013.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2012. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Styrelseledamöterna Pär Boman, Rolf Börjesson, Jan Johansson, Leif Johansson, Louise Julian, Sverker Martin-Löf, Bert Nordberg, Anders Nyrén och Barbara M. Thoralfsson omvaldes. Sverker Martin-Löf omvaldes som ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor intill slutet av årsstämman 2014.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.

Talet som vd och koncernchefen Jan Johansson höll vid årsstämman finns också tillgängligt på bolagets hemsida.

Stockholm 10 april 2013

För ytterligare information, kontakta:
Boo Ehlin, presschef, +46 8 788 51 36