SCA presenterar årsredovisning och uppdaterad logotyp

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA presenterar idag årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2012 på www.sca.com. De senaste åren har SCA omvandlats till ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag med stark och prisbelönt hållbarhetsprofil. I samband med detta vidareutvecklar SCA sin logotyp som kommuniceras i samband med att årsredovisningen offentliggörs.

2012 var ett händelserikt år i förändringens tecken för SCA. Under året genomförde SCA några av de största affärerna i företagets historia vilka förstärkte SCAs omvandling till ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Köpet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet samt försäljningen av förpackningsverksamheten slutfördes.

– Försäljningen av förpackningsverksamheten var ytterligare ett steg i vår förändringsresa och medför minskad konjunkturkänslighet samt finansiella möjligheter att växa inom hygienverksamheten. Vi har under 2012 fortsatt att prioritera effektivitet, innovation och tillväxt och trots en svag världsekonomi ökade vi vår försäljning och vinst förra året, säger Jan Johansson, vd och koncernchef, SCA.

I samband med att årsredovisning och hållbarhetsredovisning offentliggörs, lanserar SCA en uppdaterad logotyp med starkare och klarare färger samt mjukare linjer. Care of life skrivs ut för att tydliggöra och förstärka budskapet hur SCA som bolag kan göra skillnad för människor, natur och samhälle.

– För att även SCAs logotyp ska följa med i omvandlingen av vårt företag har vi valt att vidareutveckla den för att bättre spegla vår verksamhet, säger Jan Johansson.

Stockholm, 15 mars 2013

För ytterligare information, kontakta:
Boo Ehlin, presschef, 46 8 788 51 36