SCA har uppnått över 50 procent av ägandet och fullföljer budet på Vinda

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har uppnått 56,33 procent av ägandet i den kinesiska mjukpapperstillverkaren Vinda, vilket innebär att villkoren för fullföljande av budet har uppfyllts.

Acceptperioden avslutas den 11 november 2013.

SCA offentliggjorde den 9 september 2013 att företaget planerar att lägga ett kontantbud på Vinda, som är Kinas tredje största mjukpapperstillverkare. Det kompletta prospektet offentliggjordes den 7 oktober 2013.

SCA ägde före budets publicering cirka 21,7 procent av aktierna i Vinda.

För mer detaljer läs det gemensamma offentliggörandet som följer nedan.
  

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2013, cirka klockan 11.55.
 
 
För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, +46 8 788 51 30
Boo Ehlin, chef medierelationer, +46 8 788 51 36
  

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Försäljning sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt regionala varumärken som exempelvis Lotus, Libresse, Tempo och Libero. Som Europas största privata skogsägare fäster vi stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. SCA har omkring 36 000 medarbetare. Omsättningen 2012 var 85 miljarder kronor (9,8 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information på www.sca.com.