SCA har börsens bästa hållbarhetsrapport

  • Pressmeddelande

SCA har fått pris för börsens bästa hållbarhetsredovisning. Samtliga 58 bolag på börsens Large Caplista ingick i undersökningen. Juryn bestod av personer med erfarenhet inom CSR och hållbarhet och bakom utnämningen står tidningen Miljö Rapporten.

SCA tog hem förstapriset för sin hållbarhetsrapport som av juryn ansågs koppla affärsstrategin med intressenternas syn på hållbarhetsutmaningarna.

Juryn anser att SCA i sin hållbarhetsrapport gjort en stark koppling mellan hållbarhet, affärsnytta och samhällsansvar. Så här beskriver juryn fördelarna med SCAs hållbarhetsrapport:

”En analys som under flera år pekat ut vägen för det strategiska arbetet som i årets rapport resulterat i tydliga mätbara mål och långsiktiga ambitioner för hållbart företagande.”

Och så här beskriver Miljö Rapporten SCAs hållbarhetsrapport på redaktionell plats:

”För den som frågar sig vad hållbarhetsrapporter egentligen ska användas till och om de fyller någon funktion framstår SCAs rapport som ett tydligt svar på hur företag kan gå från pliktskyldigt redovisande till strategiskt hållbarhetsarbete.”

– Det här är verkligen glädjande och ett bevis att vårt långvariga hållbarhetsarbete är rätt. För SCA är hållbarhet en naturlig del av vår affärsmodell och det operativa arbetet. Alla medarbetare är en del av och deltar – från inköp av varor, produktutveckling, tillverkning och hela vägen till våra kunder, säger Kersti Strandqvist, medlem i SCAs koncernledning och chef för hållbarhetsfrågor och fortsätter:

– Vi har utökat våra mätbara mål från fyra till elva i 2012 års rapport eftersom vi vet att det som mäts också blir gjort. Vi vet också att dagens konsumenter ställer höga krav på hållbarhet och transparens och försöker leva upp till det.

Fakta om undersökningen:

Samtliga 58 bolag på börsens Large Caplista ingick i undersökningen. 20 bolag gallrades fram och fem bolag gick vidare till finalen. SCA vann med 23 poäng av 30 möjliga. De övriga fyra bolagen är Volvo, 18 poäng, Sandvik 17, H&M 16 samt SEB, 15 poäng. Bolagen bedömdes efter kriterierna helhet, tillgänglighet, långsiktighet, affärsnytta, trovärdighet samt samhällsnytta.

Genomgången presenteras i Miljö Rapporten nummer 5 2013 och den externa juryn bestod av Lin Lerpold, CSR-forskare på Handelshögskolan i Stockholm, Magnus Furugård, grundare av GES Investment Services och Malin Lindfors Speace, grundare av Ethos International och GRI-expert.

Stockholm, 24 Maj 2013

För ytterligare information, kontakta:
Boo Ehlin, presschef, +46 8 788 51 36