Kallelse till årsstämma i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma hålls onsdagen den 10 april 2013 kl. 15:00 i Stockholm Waterfront
Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.sca.com och bifogas detta pressmeddelande.


För ytterligare information, kontakta:
Jessica Ölvestad, pressekreterare, 08-788 52 82


Notera:
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2013 klockan 18.15