SCA ingår fortsatt i FTSE4Good Index

  • Pressmeddelande

SCA fortsätter att ingå i det globala hållbarhetsindexet FTSE4Good för 12e året i rad, vilket bekräftar att SCA lever upp till sin ambitiösa hållbarhetsagenda. I år fick SCA 99 av 100 möjliga poäng i FTSE4Goods indexrankingsystem.

- I SCA utgör hållbarhet en integrerad del av vår affärstrategi och globala verksamheter. Vårt höga betyg i FTSE4Good-index är en inspiration för oss och stärker vår övertygelse om att långsiktigt hållbarhetsarbete skapar värde för alla våra intressenter. Och våra flera nya hållbarhetsmål som nyligen lanserades, vilka omfattar både människor och miljö, höjer ribban in i framtiden, säger Kersti Strandqvist, hållbarhetsdirektör.

FTSE4Good Index Series lanserades år 2001 av FTSE Group, en prisbelönad global indexleverantör, med syfte att objektivt mäta prestanda hos företag som uppfyller globalt erkända normer för företagsansvar.

Läs mer om SCAs hållbarhetsarbete på www.sca.com/sv/hallbarhet

Stockholm den 30 mars 2012

För ytterligare information, kontakta gärna:

Marita Sander, ansvarig hållbarhetskommunikation, 08-788 52 46

Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29