Kallelse till årsstämma i SCA

  • Pressmeddelande

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma hålls torsdagen den 29 mars 2012 kl. 15:00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.sca.com och bifogas detta pressmeddelande.

Stockholm den 22 februari 2012

För ytterligare information, kontakta
Jessica Ölvestad, pressekreterare, 08-788 52 82

Notera
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari klockan 19.00