EU godkänner SCAs förvärv av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

EU-kommissionen har idag, den 5 juli 2012, godkänt SCAs förvärv av Georgia- Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet. Köpeskillingen uppgår till 1,32 miljarder EUR på skuldfri bas. Verksamheten har cirka 4 700 anställda.

Förvärvet bekräftar SCAs position som europeisk marknadsledare med en förbättrad och integrerad europeisk mjukpappersverksamhet och välkända varumärken.

Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet, som består av 15 fabriker i sju länder samt det välkända varumärket Lotus, kommer att övergå i SCAs ägo i samband med affärens slutförande vilket beräknas ske den 20 juli.

EUs beslut förutsätter försäljning av Georgia-Pacifics mjukpappersverksamhet för konsumenter i Storbritannien inklusive produktionskapacitet, liksom Georgia-Pacifics konsumentmjukpapper under det egna varumärket Lotus i Benelux samt delar av Georgia-Pacifics och SCAs tillverkning av handelns egna varumärken i Skandinavien, inklusive produktionskapacitet.

Se även tidigare pressmeddelanden daterade 10 november 2011 och 8 februari 2012.

För ytterligare information, kontakta:

Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2012 klockan 13.00.