SCA och Fred.Olsen Renewables satsar på vindkraft i norra Sverige

  • Pressmeddelande

SCA och norska Fred.Olsen Renewables bildar ett samägt bolag för att bygga en vindkraftspark på SCAs marker i Västernorrland. Området har en potentiell vindkraftsproduktion om cirka två TWh per år.

– SCA har stora arealer mark som lämpar sig väl för vindkraftsproduktion, säger Åke
Westberg, chef för SCA Energy. Det här projektet gör att SCA förstärker sin satsning
inom vindkraft ytterligare, vilket ligger helt i linje med koncernens strategiska inriktning
mot ökad produktion och användning av förnybar energi.

– Det här är vår viktigaste satsning hittills i Sverige, och vi är glada över att få samarbeta
med SCA som har lång industriell erfarenhet i regionen, säger Torger Lien, vd för
Fred.Olsen Renewables. Vi ser samarbetet som en värdefull möjlighet att få leverera
förnybar energi även till nordiska kunder.

SCA och Fred.Olsen Renewables bildar företaget FORSCA AB, av vilket SCA kommer
att äga 40 procent och Fred.Olsen Renewables kommer att äga 60 procent. SCA står för
markresurserna medan Fred.Olsen Renewables arrangerar finansieringen av det
gemensamma bolaget. Det samägda företaget inleder under sommaren 2011
vindmätningar i området för att börja ta fram underlag inför en miljöprövning av
vindkraftsparken.

De mätningar och undersökningar av vindkraftslägen som genomförs under det närmaste
året kommer att avgöra i vilken utsträckning potentialen kommer att realiseras. Den
planerade vindkraftsparken är belägen i höjdlägen öster om Näsåker i Sollefteå kommun.

Stockholm den 12 maj 2011

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29

Affärsenheten SCA Energy, som tillhör affärsgruppen SCA Forest Products, har till
uppgift att utveckla SCAs produktion av förnybar energi. Förutom vindkraft producerar
SCA Energy förädlade och oförädlade biobränslen. SCA är Europas största privata
skogsägare med 2,6 miljoner hektar skog i norra halvan av Sverige.

Fred.Olsen Renewables, med fokus på förnybar energi, är ett helägt dotterbolag till de
börsnoterade företagen Bonheur ASA och Ganger Rolf ASA. Fred.Olsen Renwables
utvecklar och driver vindparker sedan mitten av 1990-talet, och har idag fyra projekt med
totalt 317 MW landbaserad vindkraft i Storbritannien. Bortsett från två mindre turbiner i
Sverige är produktionen helt lokaliserad till Storbritannien. Därtill har företaget tillstånd att
bygga ytterligare vindskraftsanläggningar i Norge, Storbritannien och Sverige.