SCA lånar 600 miljoner euro på obligationsmarknaden

  • Pressmeddelande

SCA har idag lånat 600 MEUR med en löptid på 5,25 år under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Obligationen har en kupong på 3,625 % årligen, motsvarande Euro Mid-swaps +0,78 procentenheter.

Obligationserbjudandet blev övertecknat. Slutligen placerades obligationen hos cirka 150
internationella investerare.
Obligationen kommer att listas på Luxemburg-börsen. Syftet med obligationen är
finansiering av den allmänna affärsverksamheten.
Transaktionen genomfördes gemensamt av BNP Paribas, Deutsche Bank, ING och
UniCredit.

Stockholm den 18 maj 2011

För ytterligare information, kontakta:
Pär Altan, chef Medierelationer, 070-386 52 37
Jessica Ölvestad, Investor Relations Manager, 070-537 58 38