SCA har lagt ett bindande bud på att förvärva Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har lagt ett bindande bud på att förvärva Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet, med en försäljning 2010 på 11,9 miljarder SEK (1,25 miljarder EUR). Det erbjudna priset är 12,6 miljarder SEK (1,32 miljarder EUR). Georgia-Pacifics acceptans av budet blir föremål för överläggningar med relevanta arbetstagarrepresentanter.

– Affären passar oss strategiskt mycket väl och kommer att stärka vårt produkterbjudande liksom vår geografiska närvaro i Europa. Dessutom genererar affären betydande synergier, säger SCAs vd och koncernchef Jan Johansson.

Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har EBIT-marginaler som ligger på en liknande nivå som för SCAs mjukpappersverksamhet. De årliga synergierna uppskattas till 125 miljoner EUR med full effekt tre år efter att affären har genomförts. Kostnader relaterade till synergierna beräknas till 130 miljoner EUR. Redan första året bedöms transaktionen bidra till en ökning av vinst per aktie och kassaflöde. Med fullt genomförda synergier bedöms vinsten per aktie öka med cirka 1,70 SEK.

SCA har erhållit långfristiga bindande finansieringslöften. Finansieringen sker inom ramen för koncernens mål för skuldsättningsgrad.

Georgia-Pacific har en väletablerad närvaro i Europa med mjukpapper för konsument- och storförbrukarsegmentet. Deras produkter i båda segmenten marknadsförs huvudsakligen under det välkända varumärket Lotus.

Konsumentmjukpapper svarar för cirka 60 procent av den totala försäljningen och mjukpapper för storförbrukare står för cirka 30 procent av försäljningen. Personliga hygienprodukter i form av bomullsrondeller och våtservetter svarar för cirka 5 procent. Närmare 70 procent av försäljningen inom konsumentmjukpapper är egna varumärken. Resterande del är produkter för detaljhandelns egna varumärken.

Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet har cirka 5 000 anställda och 15 produktionsenheter i sju länder.

Transaktionen kommer att bli föremål för sedvanliga överläggningar med representanter för de anställda samt prövas av berörda konkurrensmyndigheter.

Inbjudan till telefonkonferens

Representanter för media och analytiker inbjuds till en telefonkonferens med Jan Johansson, vd och koncernchef, Lennart Persson, CFO och vice vd och Mats Berencreutz, vice vd, idag den 10 november, 2011, klockan 09.00. För att delta, ring +44 (0) 1452 560 304 konferens ID 27115031 Presentationsmaterial finns tillgängligt på www.sca.com

Stockholm den 10 november 2011

För ytterligare information, kontakta
Camilla Weiner, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november kl 08.00 CET.