Ny rapport: Hygien avgör kvinnors välbefinnande

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Både på tillväxtmarknader och mer mogna marknader ser en majoritet av kvinnorna välbefinnande som det viktigaste med personlig hygien. Det är till och med en viktigare aspekt än att hålla sig frisk. Detta är en viktig slutsats i 2011 års upplaga av SCAs rapport Hygien berör (Hygiene Matters).

Hygien berör 2011 avslöjar att den viktigaste aspekten av hygien är välbefinnande. 59 procent av kvinnorna valde välbefinnande som den viktigaste aspekten.

– SCA vill öka medvetenheten om kopplingen mellan hygien, hälsa och välbefinnande i världen. Vi anser att ingen människa, oavsett vem hon är eller var i världen hon bor, ska behöva lida, fysiskt eller psykiskt, på grund av dålig hygien, säger Jan Johansson, vd och koncernchef för SCA.

Vidare visar 2011 års rapport att tillgång till personliga hygienprodukter är avgörande för kvinnors känsla av värdighet, identitet och självförtroende. Exempelvis säger 56 procent av kvinnorna att mens får dem att känna sig obekväma i sociala sammanhang. Det är dock stora skillnader i siffrorna för de respektive länderna, alltifrån 28 till 87 procent.

– Vi tycker inte att en naturlig kroppslig cykel som mens, eller inkontinens, ska behöva påverka kvinnors frihet att fullt ut delta i samhället. Men tyvärr är det så. Vår rapport visar på slående likheter mellan olika länder när det gäller kvinnors behov och önskemål kring personlig hygien för dem själva och deras familjer, säger Kersti Strandqvist, hållbarhetschef på SCA.

Genom de senaste årens hygienrapporter, Hygien berör, vill SCA öka medvetenheten om kopplingen mellan hygien, hälsa och livskvalitet bland beslutsfattare, experter och allmänheten. Samtidigt vill företaget bidra till en mer kunskapsbaserad allmän debatt som kan bidra till en generellt bättre hygien.

Undersökningen genomfördes tillsammans med United Minds i nio länder: Australien, Kina, Frankrike, Tyskland, Mexiko, Ryssland, Sverige, Storbritannien och USA. Läs mer om Hygien berör på www.sca.com/hygien.

Stockholm den 8 mars, 2011 

För ytterligare information, kontakta gärna
Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37