Kallelse till årsstämma i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls den 7 april 2011 klockan 15.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.sca.com och bifogas detta pressmeddelande.

Stockholm den 2 mars 2011

För ytterligare information, kontakta gärna
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30
Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2011 klockan 18.00.