SCAs årsredovisning för 2009 offentliggjord

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs årsredovisning för 2009 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.sca.com. Detsamma gäller hållbarhetsredovisningen för 2009. Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter under vecka 13. För ytterligare information, kontakta gärna Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29 Jessica Ölvestad, Investor Relations Manager, 08-788 52 82 Stockholm den 23 mars 2010 Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2010 klockan 12.00.