SCA vinner prestigefyllt pris för bästa hållbarhetsredovisning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har belönats med FAR:s prestigefyllda pris för Bästa hållbarhetsredovisning 2009 i kategorin Storbolag. Priset delades idag ut på Finforum 2010, en internationell konferens i Stockholm kring börsbolagens kommunikation med marknaden.

FAR är en svensk branschorganisation för revisorer och rådgivare. Juryns motivering: 

"SCAs styrelse lämnar relevant hållbarhetsinformation i såväl årsredovisning som i separat hållbarhetsredovisning 2009 och demonstrerar med detta att hållbarhetsfrågorna utgör beslutsunderlag och är integrerade i bolagets affärsmodell." 

– Ett systematiskt arbete med tydliga hållbarhetsmål möjliggör en öppen och transparent dialog med våra intressenter. För SCA är hållbarhetsarbetet strategiskt viktigt och integrerat i verksamheten för att skapa tillväxt och värde. Dessutom genererar hållbarhetsarbetet förbättrad konkurrenskraft, sänkta kostnader och sänkt risknivå, säger Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef. 

SCA har även nyligen fått ett hedersomnämnande för Bästa bolagsstyrningsrapportering inom ramen för en tävling genomförd av PwC med syfte att lyfta fram goda exempel i tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning. SCA fick ett hedersomnämnande ”för en tät och sammanhållen presentation med temat ’styrning’ som en röd tråd genom hela redogörelsen.” 

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29