SCA utser Camilla Weiner till kommunikationsdirektör

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har idag utsett Camilla Weiner till ny chef för koncernstab Kommunikation.

Camilla Weiner har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom kommunikation. Hon kommer närmast från motsvarande tjänst vid Axfood AB och har tidigare arbetat med kommunikation i ledande befattningar inom Ahlsell och Securitas. Som chef för koncernstab Kommunikation ingår Camilla Weiner i SCAs koncernledning där hon rapporterar till vd Jan Johansson. – Camilla Weiner har en mycket bred erfarenhet inom marknadsföring, varumärkesfrågor och finansiell kommunikation på ledningsnivå, varför jag är övertygad om att Camilla kommer att bidra positivt till SCAs utveckling, säger Jan Johansson. – Jag tilltalas av att SCA är en global koncern och ett fint svenskt industriföretag med en spännande produktportfölj, samtidigt som SCA har ett starkt fokus på innovationsarbete och en uttalad vilja att bidra till en hållbar utveckling, säger Camilla Weiner, som tillträder efter sommaren. Stockholm den 7 april 2010 För ytterligare information, kontakta gärna Gordana Landén, personaldirektör, 08-788 51 91 Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37 Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.