SCA flyttar till nytt huvudkontor med miljöprofil

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Koncernhuvudkontoret för SCA lokaliseras till Waterfront Building, Stockholms nya landmärke vid Centralstationen. Flytten har genomförts under början av mars och innebär en kostnadseffektiv lösning som speglar dagens och framtidens SCA. Waterfront Building uppfyller en rad krav på framtidens miljövänliga arbetsplats.

SCA lämnar sina lokaler på Stureplan, där kontoret varit utspritt på ett par olika adresser. I arbetet med att hitta nya lokaler har ändamålsenliga och effektivt disponerade lokaler tillsammans med en tydlig miljöprofil varit vägledande. – Vårt mål har varit att skapa en sammanhållen och därmed bättre arbetsmiljö, med enklare kommunikation mellan olika avdelningar på huvudkontoret. Stor vikt har även lagts vid att få en god miljölösning, säger Gordana Landén. Gordana Landén poängterar också betydelsen av goda kommunikationer, vilket för ett företag som SCA betyder mycket i kontakterna med kunder, leverantörer och andra delar av företaget. Närheten till Centralen blir därför positiv både när det gäller miljö- och kommunikationsaspekten. Waterfront Building, en del av Stockholm Waterfront, är en av Sveriges mest miljövänliga byggnader. Energiåtgången minskas bland annat genom att vatten från Klara sjö används för kylningen av fastigheten. Dessutom används vatten/is för att lagra energi. Komplexets dubbelglasfasad fungerar som solfångare och Waterfront Building uppfyller med god marginal EU:s så kallade Green Buildingstandard. Stockholm den 8 mars 2010 För ytterligare information, kontakta gärna Pär Altan, chef medierelationer, SCA, 08-788 52 37