SCA bäst i Sverige på koldioxidredovisning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA utnämns till bästa svenska – och tredje bästa nordiska – företag vad gäller koldioxidredovisning i den årliga, globala Carbon Disclosure Project-undersökningen. Bakom CDP står 534 institutionella investerare, inklusive Merrill Lynch, Goldman Sachs och HSBC, som använder undersökningen som ett utvärderingsverktyg.

– Vi har länge haft koldioxidfrågan på agendan och vet att systematisk rapportering och uppföljning är nödvändigt för att kunna arbeta effektivt med utsläppsminskningar och energibesparingar, säger Kersti Strandqvist, hållbarhetschef på SCA.

Vid sidan av placeringen i den övergripande rapporten kvalificerar sig SCA även till Nordic Carbon Disclosure Leadership Index 2010, som listar de 20 nordiska, börsnoterade företag som har den mest professionella och seriösa inställningen till bolagsstyrning i fråga om koldioxidredovisning.

CDP’s delrapport Annual Nordic 200 Report, där SCA ingår, inkluderar 200 nordiska, börsnoterade företag. De 534 institutionella investerare som står bakom den globala CDP-undersökningen förvaltar sammantaget totalt 64 triljoner US dollar.

För ytterligare information, kontakta gärna
Jörgen Olsson, pressekreterare, 08-788 51 29