SCA avyttrar sin asiatiska förpackningsverksamhet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har idag tecknat avtal avseende försäljning av sin asiatiska förpackningsverksamhet och sätter fokus på hygientillväxt i Asien.

Köpare är International Paper och köpeskillingen uppgår till 200 MUSD. Den asiatiska verksamheten hade 2009 en omsättning på cirka 250 MUSD och sysselsatte cirka 4 500 anställda vid 15 anläggningar i Kina, Singapore, Malaysia och Indonesien. – Vi gör denna avyttring helt i linje med vår strategi som är att fokusera på våra hygienprodukter i Asien, säger Jan Johansson, vd och koncernchef för SCA. Köpeskillingen erläggs kontant. Affären innebär varken reavinst eller reaförlust. Transaktionen beräknas slutföras under andra kvartalet 2010 förutsatt ett godkännande av de berörda myndigheterna. Stockholm den 26 april, 2010 För ytterligare information, kontakta gärna Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37 Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30 Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.