Ny chef för SCAs europeiska förpackningsverksamhet utsedd

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA utser Michael Cronin till ny chef för SCAs europeiska förpackningsverksamhet.

Michael Cronin, av irländsk härkomst, har mer än 30 års erfarenhet från Alcan Packaging/Rio Tinto. Där har Michael innehaft flertalet ledande positioner med ökande ansvarsområden och har hanterat såväl komplexa och multikulturella affärsverksamheter som kundrelationer. ”Michael Cronin har svåröverträffad erfarenhet från förpackningsbranschen. I positionen som chef för vår europeiska förpackningsverksamhet kommer Michael ha starkt fokus på att förbättra lönsamheten inom vår förpackningsrörelse”, säger SCAs vd och koncernchef Jan Johansson. Som chef för SCA Packaging Europe ingår Michael Cronin i SCAs koncernledning. Han börjar sin anställning på SCA den 7 mars 2010. Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.