Kersti Strandqvist chef för nyinrättad stabsfunktion inom hållbarhet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Kersti Strandqvist har utsetts till chef för den nyinrättade koncernstaben för hållbarhetsfrågor med en plats i SCAs koncernledning.

Kersti Strandqvist anställdes i SCA 1997 och har sedan dess arbetat i olika befattningar inom hygienområdet, som svarar för 60 procent av koncernens omsättning.

För närvarande är Kersti Strandqvist ansvarig för produktområdet Feminine Care inom koncernens enhet för kategoristyrning, Global Hygiene Category. Den 1 augusti tillträder hon den nya befattningen där hon kommer att direktrapportera till verkställande direktören.

– Miljö- och hållbarhetsfrågor är strategiskt mycket viktiga och en integrerad del i vår verksamhet. Kerstis erfarenhet och kompetens kommer att medföra att vi vidareutvecklar vår position på CSR-området och därigenom förstärker affärsnyttan med hållbarhet, säger Jan Johansson, vd och koncernchef för SCA.

Stockholm den 25 maj, 2010 

För ytterligare information, kontakta gärna

Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37

Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

  

Notera

Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt hygien- och pappersföretag som utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror. Produkterna säljs i cirka 100 länder. SCA har många kända varumärken, av vilka Tena och Tork är globala. Omsättningen 2009 var 111 miljarder kronor (10,5 miljarder euro). SCA har omkring 50 000 anställda. Mer information på www.sca.com