Kallelse till årsstämma i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar SCA härmed innehållet i kallelsen till årsstämman. Årsstämman hålls den 26 april 2010 klockan 15.00 i Tonhallen, Universitetsallén 22, Sundsvall. Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.sca.com och bifogas detta pressmeddelande. Stockholm den 19 mars 2010 För ytterligare information, kontakta gärna Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30 Petter Tiger, pressekreterare, 08-788 53 62