Effektivare produktionsstruktur förbättrar lönsamheten inom barnblöjor

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har påbörjat förberedelserna för att stänga fabriken för personliga hygienprodukter i Linselles, Frankrike. En reduktion av personalstyrkan i företagets anläggning i Hoogezand, Nederländerna, kommer också att genomföras.

För att förbättra effektiviteten och öka konkurrenskraften för SCAs europeiska verksamhet inom barnblöjor, planerar företaget att flytta tillverkningen av så kallade private label-blöjor, återförsäljarnas egna varumärken, från Linselles till Olawa i Polen. Olawa blir därmed centrum för tillverkning av private label-blöjor. Processen att stänga SCAs anläggning i Linselles har därför påbörjats. Stängningen planeras till mitten av 2011 och berör omkring 280 anställda. Dessutom kommer effektiviseringsprojektet i Hoogezand att beröra omkring 50 anställda till och med slutet av 2010. – Dessa åtgärder kommer att resultera i ett förbättrat kostnadsläge för våra barnblöjor. Det är speciellt viktigt för vår private label-verksamhet, som har haft stark prispress under de senaste åren, säger Thomas Wulkan, chef för personliga hygienprodukter i Europa. Den totala kostnaden för SCAs effektiviseringsprojekt inom den europeiska blöjverksamheten kommer uppskattningsvis att uppgå till 60 miljoner euro av vilket avskrivningar av tillgångar uppgår till 10 miljoner euro. Kostnaden kommer att tas under andra kvartalet 2010. De årliga besparingarna beräknas till 15 miljoner euro, vilket förväntas uppnås från och med tredje kvartalet 2011. Stockholm den 25 mars 2010 För ytterligare information, kontakta gärna Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37 Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30