Svininfluensan förändrar människors beteenden och ökar kraven på förbättrad hygien i offentliga miljöer

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Idag presenterar SCA, världens tredje största hygienföretag, Hygien berör 2010. Det är en internationell rapport som visar att oron kring att bristande hygien ökar smittorisken för exempelvis svininfluensa är fortsatt hög. Så många som 7 av 10 oroar sig för att bli sjuka. 4 av 10 har förändrat sin personliga hygien efter det senaste influensalarmet av rädsla för att bli smittade, bland annat genom att tvätta händerna oftare och använda mer antibakteriell tvål.

Ju närmare smittan, desto större oro Attitydundersökningen som ligger till grund för rapporten, och som genomfördes i nio länder under augusti 2009, visar att mexikaner är mest och svenskar minst oroliga för att bristande hygien ökar smittorisken, 54 % respektive 6 %. Kineser är de vars oro har ökat allra mest jämfört med förra året, från 23 % till 46 %. Rolf Andersson, Senior Advisor Hygiene inom SCA, säger i en kommentar: - Människor som nyligen har drabbats av exempelvis influensavirus, som i Kina och Mexiko, är mer oroliga än människor i andra länder. Det är helt naturligt. - Samtidigt är det intressant att se att 4 av 10 svenskar uppger att de flyger mindre på grund av det senaste influensalarmet av rädsla för att bli smittade, även om bara 6 % av svenskar uppger att de är rädda för att bli sjuka på grund av bristande hygien. Där finns en uppenbar diskrepans mellan attityd och beteende. Förbättrad hygien i skolor högt upp på dagordningen Dubbelt så många unga vuxna (18-22 år, 29 %) är oroliga för att bli sjuka i svininfluensan på grund av dålig hygien jämfört med äldre (56+, 14 %). Nästan 5 av 10 unga vuxna (48 %) är mer uppmärksamma på hygienfrågor idag än före influensalarmet, jämfört med äldre där bara 3 av 10 är mer uppmärksamma (31 %). Förbättrad hygien i skolor är något som människor i olika länder anser borde stå högre upp på dagordningen. 7 av 10 anser att ett av skolans viktigaste ansvarsområden är att hålla en hög hygienstandard. 4 av 10 anser att dålig hygienstandard i skolor påverkar barns trivsel och därmed deras förmåga till inlärning negativt – 5 av 10 svenskar tycker det. Rolf Andersson förklarar lite närmare: - Skolan är en stor arbetsplats där elever och personal exponeras för bakterier och virus hela tiden, vilket ställer höga krav på adekvata förutsättningar för god handhygien, exempelvis. På så sätt spelar skolan en viktig roll för att sprida kunskap om hygien och hur man bäst förebygger sjukdomar. - Dessutom är skolan en plats där elever, inte minst tonårsflickor, måste ha goda möjligheter att lära sig om – och sköta – sin intimhygien. Det kräver inte bara kunskap från skolans sida, utan det måste även finnas toaletter och andra utrymmen som främjar att denna utvecklingsfas i livet upplevs som positiv. Om inte den möjligheten ges, finns en fara för att inlärningen påverkas negativt, vilket kan få negativa konsekvenser för utveckling på andra sätt. Ökade krav på förbättrad hygien i offentliga miljöer Undersökningen visar tydligt att människor har blivit mer uppmärksamma på hygien i offentliga miljöer. Exempelvis har 3 av 10 undvikit att använda offentliga toaletter efter det senaste influensalarmet av rädsla för att bli smittade. Och 5 av 10 åker mindre buss och tunnelbana/spårvagn av samma orsak. 6 av 10 tycker att hygienfrågor borde prioriteras högre i samhället, av till exempel politiker och media. Människor i Kina, Mexiko och Frankrike är de som efterfrågar en prioritetshöjning av hygienfrågor allra mest. Rolf Andersson betonar: - Undersökningen visar att människor runtom i världen tycker att hygienen bör förbättras i offentliga miljöer som toaletter, dagis, skolor, badhus, gym, restauranger och sjukhus. - Allt är givetvis en prioriteringsfråga, men idag finns det kostnadseffektiva hygienlösningar för offentliga miljöer – vilka betalar sig i längden genom att människor håller sig friskare, något som leder till färre sjukvårdsbesök och sjukdagar, vilket är samhällsekonomiskt lönsamt. Bakgrund till rapportserien Hygien berör Genom rapportserien Hygien berör vill SCA öka medvetenheten om hygien- och hälsofrågor bland beslutsfattare, experter och allmänhet – och samtidigt även bidra till en mer initierad offentlig debatt som förstärker möjligheterna till en förbättrad hygien- och hälsostandard för många fler människor runtom i världen. För bildmaterial, grafik och rapporten i dess helhet besök www.hygienematters.com eller www.sca.com. Om attitydundersökningen Attitydundersökningen, som genomfördes under augusti 2009, har gjorts på uppdrag av SCA och utförts av omvärldsanalysföretaget United Minds och undersökningsföretaget Cint. Undersökningen har genomförts i nio länder: Australien, Frankrike, Kina, Mexiko, Ryssland, Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA. Svaren har samlats in genom en webbpanel och totalt har 5084 personer deltagit, fördelat på omkring 500 personer i varje land. Nationellt har en representativ fördelning mellan män och kvinnor samt mellan olika åldersgrupper säkerställts.