SCAs årsredovisning för 2008 offentliggjord

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs årsredovisning för 2008 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.sca.com. Den tryckta versionen av årsredovisningen distribueras med post till aktieägare och andra intressenter under vecka 12.


Stockholm den 12 mars 2009


För ytterligare information, kontakta gärna
Gunnar Vrang, pressekreterare, 08-788 51 29


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars klockan 12.00