SCA vidtar åtgärder för att återupprätta konkurrenskraften i sin italienska och franska mjukpappersrörelse

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I linje med SCAs övergripande mål att öka effektiviteten i sin produktion och samtidigt minska kostnaderna, annonserar företaget idag en ny tillverkningsstruktur för sin mjukpappersverksamhet i Italien. En del av beslutet är en stängning av bruket i Pratovecchio. Dessutom vidtas åtgärder för att förbättra effektiviteten vid SCAs anläggning i Orléans i Frankrike.

Efter en genomgripande utvärdering av SCAs italienska mjukpappersproduktion har en ny struktur tagits fram för att förbättra resultaten. Som en direkt följd kommer all färdigproduktion av toalett- och hushållspapper samt servetter att koncentreras till SCAs anläggningar i Luccaregionen.

Stängningen av bruket i Pratovecchio, beläget i Arezzoområdet och utrustat med en pappersmaskin och nio konverteringslinjer, påverkar 128 anställda i Italien.

Mot slutet av 2007 tillkännagav SCA ett omstruktureringsprogram med mål att 2010 ha minskat kapaciteten med totalt cirka 100 000 ton. Se pressreleasen från 19 december 2007.

I tillägg till förändringarna i Italien, och med syfte att förbättra lönsamheten, kommer SCA att omstrukturera sitt bruk i Orléans, Frankrike. 44 tjänster berörs.


Stockholm den 27 mars 2009


För ytterligare information, kontakta
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 08-788 51 30

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars klockan 16.30.