SCA uppgraderar energianläggning vid linerbruk i Aschaffenburg, Tyskland

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Nya, skärpta utsläppsvillkor och en möjlighet att säkerställa brukets energiförsörjning till en betydligt lägre kostnad än dagens är de bakomliggande skälen till SCAs beslut att investera 635 MSEK i Aschaffenburg, som är SCAs mest moderna och effektiva linerbruk.

Bruket i Aschaffenburg med maskinpark från 1991, har en kapacitet på 350 000 ton. Skärpta utsläppsvillkor med ytterligare begränsningar av mängden kväveföreningar (NOx), gör att anläggningen måste anpassas.

I samband med dessa anpassningar kommer två gaseldade ångpannor att installeras. Detta gör att bruket får en optimal fördelning mellan el- och ångproduktion med hög energieffektivitet. Kapaciteten kommer att kunna ökas till 400 000 ton med en årlig positiv resultatpåverkan om cirka 100 MSEK. Denna del av investeringen har en återbetalningstid på 3 år.

Den totala investeringen kommer att uppgå till 635 MSEK och vara fullt genomförd 2011.För ytterligare information, kontakta gärna
Gunnar Vrang, pressekreterare, 08-788 51 29

Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.