SCA satsar på hygienområdet i Ryssland

  • Regulatoriskt pressmeddelande

En ny produktionslinje för inkontinensskydd i Ryssland ska byggas av SCA efter företagets bedömning att marknaden för inkontinensskydd beräknas växa avsevärt de närmaste åren.

Den ryska marknaden för personliga hygienprodukter kännetecknas av snabb tillväxt. SCA har sedan 2008 en fabrik i Moskvaregionen där man förberett produktionen av barnblöjor, vilken tas i drift i början av 2010. För att möta det förväntade konsumentbehovet har SCA beslutat investera i en produktionslinje för inkontinensprodukter vid fabriken i staden Veniov i Tuladistriktet cirka 180 kilometer söder om Moskva. Beslutet innebär att SCA, när anläggningen är på plats under 2011, avsevärt kan minska importen av produkter från fabrikerna i Polen och Nederländerna. Därmed kommer också höga import- och transportkostnader att kunna minskas. Investeringskostnaden för den nya produktionslinjen för inkontinensskydd är cirka 138 MSEK. Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.