SCA investerar i ökad effektivitet och minskade utsläpp

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har beslutat investera 500 miljoner kronor i en ny mesaugn på Östrands massafabrik i Timrå. Produktionen ökar med 10 000 ton massa per år och minskar utsläppen av koldioxid från fossila bränslen med 80 procent. Investeringen möjliggör en framtida ökad kapacitet på Östrands massafabrik.

Den nya mesaugnen ersätter två gamla oljeeldade mesaugnar och kommer att eldas med bränslepellets från SCAs fabrik BioNorr i Härnösand. En mesaugn är en viktig del i produktionsprocessen i en sulfatmassafabrik. I processen bildas mesa, till största delen kalciumkarbonat, som i mesaugnen omvandlas till kalciumoxid som sedan återanvänds i massaprocessen. De nuvarande mesaugnarna förbrukar ca 17 000 kubikmeter olja per år och betydande kostnadsbesparingar kommer att kunna göras då oljan ersätts av biobränsle. Den nya mesaugnen leder också till sänkta kemikalie- och underhållskostnader. - Med en ny mesaugn kan vi öka produktionen samtidigt som vi får vi en drastisk minskning av Östrands utsläpp av växthusgaser, säger Ingela Ekebro, platschef på Östrand. Östrands massafabrik producerar 420 000 ton klorfri blekt sulfatmassa, som används till produktion av tryckpapper och hygienprodukter, och cirka 90 000 ton kemiskt förbehandlad mekanisk massa, CTMP, som används för tillverkning av hygienprodukter och förpackningar. Den nya mesaugnen beräknas kunna tas i drift mot slutet av 2011. Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.