SCA investerar i Munksund

  • Regulatoriskt pressmeddelande

En ny rullmaskin kommer att ytterligare förbättra produktionen av vår premiumprodukt SCA White-top kraftliner vid SCA-ägda Munksunds bruk utanför Piteå.

SCA White-top kraftliner är en produkt som växer starkt på marknaden. Denna linerkvalitet har ett heltäckande vitt ytskikt, vilket till exempel ger mycket goda tryckegenskaper. Investeringen innebär att den nuvarande rullmaskinen helt byts ut för att öka leveranssäkerheten och säkra framtida kvalitetskrav. Den ger också fabriken en något ökad produktionskapacitet. Den nya rullmaskinen beräknas vara i drift våren 2011. Investeringskostnaden är beräknad till 255 MSEK. Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.