SCA ett av världens mest etiska företag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

För andra året i rad har SCA utsetts till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute i New York. Ethisphere Institute, som arbetar med bolagsstyrningsfrågor, affärsetik, företags sociala ansvar, antikorruptionsfrågor och hållbarhetsfrågor, har i sin årliga etikundersökning granskat mer än 10 000 företag.

Av de granskade bolagen har totalt 99 av företagen utsetts som bäst i klassen vad gäller etik inom sina respektive branscher. Förutom SCA återfinns bland annat Nike, General Electric, Vodafone och AstraZeneca bland de mest etiska företagen.

– Det är givetvis glädjande att vi för andra året i rad kvalificerat oss som ett av de mest etiska företagen i världen. Utmärkelsen är ett erkännande av de insatser vi gör för att bedriva vår omfattande verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, säger Ulf Söderström, strategichef på SCA med ansvar för koncernens hållbarhetsfrågor.

2009 är det tredje året i rad som Ethisphere Institute har genomfört etikundersökningen, en granskning i flera steg där långtgående kriterier och krav ställs på bolagens etikarbete.

Läs mer om undersökningen på www.ethisphere.com/wme2009. Läs mer om SCAs etik- och hållbarhetsarbete på www.sca.com/sustainability där även SCAs senaste hållbarhetsredovisning kan laddas ned.


Stockholm den 14 april 2009


För ytterligare information, kontakta gärna
Gunnar Vrang, pressekreterare, 08-788 51 29